Tradiční čínská veterinární medicínaUcelený medicínský systém

image

Čínská medicína je ucelený medicínský systém starší víc než 4000 let. První písemné zmínky o léčení zvířat akupunkturou (konkrétně koní) pocházejí z doby okolo roku 947 až 928 př. n. l. Ovšem některé historické prameny naznačují, že už v období dynastie Shang (1600 – 1100 př. n. l.) byla v zajetí chovaná zvířata (psi, prasata, koně, ovce, drůbež, sloni, osli) a ošetřována pomocí akupunktury. Velký rozvoj akupunktury psů a koček začal zhruba v 70. letech 20. století v USA.

Předpokládá se, že tradiční čínská veterinární a humánní medicína se vyvíjely současně. Obě vycházejí ze stejného základu a to taoistického filozofického pohledu na svět. Podle této filozofie je vše vytvořeno z jedné jediné základní substance - energie Čchi. Bez Čchi není život. V těle se Čchi neustále pohybuje – stoupá, klesá, vstupuje a vystupuje. Její kvalita a množství se mění dle denní doby, věku, ročního období, stavu mysli atd. Tato energie proudí v systému kanálů, tzv. meridiánů.

 

Princip léčby dle Tradiční čínské medicíny

Pokud dojde k narušení plynulého toku životní energie Čchi vlivem vnitřních nebo vnějších faktorů (stresem, emocemi, dietetickou chybu, klimatickými podmínkami, infekčním agens) – dochází k narušení rovnováhy a vzniká nemoc. Cílem čínské medicíny je navrátit tělo do rovnováhy a obnovit plynulý tok energie Čchi v organismu. Toto je základní princip léčby. Mezi běžně užívané metody léčby čínské medicíny patří: akupunktura, dietoterapie (terapie pomocí vhodné stravy), fytoterapie (léčba bylinami), Tui-na (neboli masáže) a u lidí pak ještě energetická cvičení Qi Gong (Čchi Kung).