První návštěvaAneb jak to u nás chodí

image

Čínská medicína vnímá jedince (bez ohledu na to, zda se jedná o člověka nebo o zvíře) jako celek, vyměňující si energii (Čchi) s prostředím, ve kterém se nachází. Pacienta jednak zkoumá v rámci sebe sama, tím se myslí aktuální klinické příznaky, konstituci (z pohledu TČVM), zdravotní historii atd. Navíc se zabývá prostředím, ve kterém daný jedinec žije (stravovací návyky, množstvím zvířat a jejich vztahy v domácnosti...). Stejně tak se bere v úvahu fyzická a emoční zátěž pacienta. Toto jsou důležité informace, na které se Vás během první návštěvy budu ptát. Obecně tato část trvá 30 – 60 minut. Následuje celkové klinické vyšetření, které je velmi podobné klinickému vyšetření medicíny západního typu.

 

Nutno podotknout, že v některých případech nemusí být toto vyšetření dostačující. Je nanejvýš vhodné využívat i moderní vyšetřovací postupy. To znamená, že pokud např. pejsek kulhá, je potřeba provést neurologické a ortopedické vyšetření doplněné o rentgenový snímek postižené končetiny. Důvodem kulhání může být na první pohled ne zcela evidentní drobná zlomenina. Nicméně i v těchto případech lze využít akupunkturu jako doplňkový způsob terapie. Jiným příkladem mohou být opakující se záněty močového měchýře, kdy je potřeba mít aktuální výsledky vyšetření moči, nejlépe i ultrasonografické vyšetření močového aparátu (popř. rentgenový snímek) pro vyloučení močového kamene. Pokud už má zvíře močový kámen velikosti několika centimetrů, je nutné chirurgické odstranění. Samotný močový kámen akupunktura vyléčit neumí, ale může uvést organismus do rovnováhy, urychlit rekonvalescenci a zlepšit imunitní systém močového aparátu do budoucna.

Pokud jsou k dispozici výsledky potřebných vyšetření, je možné již první den aplikovat akupunkturní jehly. Vesměs jsou jehličky dobře snášeny. Samozřejmě tak jako lidé, i zvířata mají na svém těle body více či méně citlivé. Po aplikaci jehel se většina pacientů po několika minutách uloží a odpočívá (někdy dokonce i usnou).

U psů a koček používám akupunkturní jehly o průměru 0,16 - 0,25 mm; u koní pak jehly o průměru okolo 0,3 mm. Oba typy jehel mají mnohem menší průměr než běžná injekční jehla používaná např. při vakcinaci. Jen pro srovnání průměr běžně používané jehly např. při vakcinaci (očkování) zvířat či odběru krve u lidí je 0,6 – 0,8 mm.

Jsou pacienti, kteří špatně snáší manipulaci s končetinami nebo obecně nemají rádi doteky na určité části těla. Pak je potřeba postupovat individuálně. Jen zanedbatelné procento pacientů nesnese akupunkturní jehly vůbec.

Jehly se obvykle nechají působit 20 minut. Jedna akupunktura bohužel nestačí. Pro objektivní zhodnocení vlivu akupunktury v konkrétním případě je potřeba minimálně tří až pěti opakování. Intervaly mezi jednotlivými akupunkturami se mohou lišit. Vesměs se jedná o jedno ošetření týdně, pokud se pacient zlepšuje – intervaly mezi jednotlivými akupunkturami se prodlužují. Naopak při závažných onemocněních může být interval zkrácen např. na 1x za 3 dny. V mnoha ohledech je délka terapie a četnost aplikací individuální. Některým pacientům stačí přijít na akupunkturu 3x, jiní přicházejí pravidelně např. jednou za 1 – 3 měsíce.